Giá Bán:Liên hệ trực tiếp
Đặt Hàng:
0938.885.015 (Ngọc)
0988.665.515 (Lộc)
Gà Ác Hậu Bị