Gà Ác Hậu Bị

Gà Ác Hậu Bị

Giá Bán:Liên hệ trực tiếp Đặt Hàng: 0938.885.015 (Ngọc) 0988.665.515 (Lộc)

Gà Ác Thịt

Gà Ác Thịt

Giá Bán:Liên hệ trực tiếp Đặt Hàng: 0938.885.015 (Ngọc) 0988.665.515 (Lộc)

Trứng Gà Ác

Trứng Gà Ác

Giá Bán:Liên hệ trực tiếp Đặt Hàng: 0938.885.015 (Ngọc) 0988.665.515 (Lộc)

Gà Ác Giống

Gà Ác Giống

Giá Bán:Liên hệ trực tiếp Đặt Hàng: 0938.885.015 (Ngọc) 0988.665.515 (Lộc)