Giới Thiệu

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ ÁC ...-0-...

VĨNH LỘC
gi?i thi?u tr?i ch?n nu�i g� �c V?nh L?c

Chuyên cung cấp:
                -  Gá ác giống
                -  Gà ác hậu b
                -  Gà ác thịt
                -  Trứng gà ác các loại
Địa Chỉ:
               Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết
              Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.
Điện Thoại:           073.3.836.030
Di động:                0988.665.515
Website:               
http://gaac.vn

Tầm nhìn:
"Trở thành Trang Trại Uy tín có Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Gà giống, gà hậu bị và Trứng gà sạch chất lượng cao - Luôn được công chúng yêu quý, luôn nhớ khi nhắc đến Gà ác của Trang Trại Vĩnh Lộc".
- Đối với Thực phẩm sạch: cung ứng trứng gà ác sạch, an toàn, bổ dưỡng đến tận nhà bếp của người tiêu dùng.
- Đối với chăn nuôi: cung cấp con giống, vật nuôi có giá trị kinh tế cao tới người chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra (thu mua thương phẩm), hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng và trở thành đối tác tin cậy đảm bảo phát triển bền vững. T? v?n t?n t�m v� h? tr? k? thu?t nu�i ?? n�ng d�n ph�t tri?n v� tr? th�nh ??i t�c cung c?p ngu?n th??ng ph?m s?ch, an to�n cho ch�ng t�i.

Chi?n l??c:
     - T?o d?ng th�nh m?t T? h?p kinh doanh ?n ??nh b?n v?ng trong khu v?c, c�ng v?i vi?c ?ng d?ng c�ng ngh? ti�n ti?n v� quy tr�nh qu?n l� chuy�n nghi?p ?? ph�t tri?n gi?ng g� �c s?ch ph?c v? c�c h? ch?n nu�i. Cung c?p Th?c ph?m s?ch theo h??ng T? cung ?ng & bao ti�u s?n ph?m ??u ra, ho?t ??ng hi?u qu? t? kh�u S?n xu?t - Ph�n Ph?i - Ti�u D�ng.  

??nh h??ng ph�t tri?n:
    -  X�y d?ng chi?n l??c, ph??ng �n ti�u th? c�c s?n ph?m v� bao ti�u s?n ph?m ra th? tr??ng, ph�t tri?n h? th?ng k�nh ph�n ph?i, c�c h? nu�i g� �c s?ch, d? b�o xu h??ng nhu c?u th? tr??ng ?? t? ch?c s?n xu?t ??t hi?u qu? kinh t? cao. Ph�n ph?i g� gi?ng v� tr?ng g� �c s?ch ??t ti�u chu?n ra kh?p c�c khu v?c l�n c?n, c�c t?nh th�nh ? ??ng B?ng S�ng C?u Long, T�y Nam B?, ?�ng Nam B?, Trung B? v� m?t s? n??c b?n: Campuchia, L�o, Th�i Lan...

Ph?c v? t?n t�nh - T? v?n mi?n ph� - Giao h�ng t?n n?i.

??m b?o gi?ng g� s?ch b?nh, ph�t tri?n t?t, ch?t l??ng tin c?y.


Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi MỘC HUY ONLINE
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao