Gi?i Thi?u

TRANG TR?I CH?N NUI G C ...-0-...

V?NH L?C
gi?i thi?u tr?i ch?n nui g c V?nh L?c

Chuyn cung c?p:
                -  G c gi?ng
                -  G c h?u b?
                -  G c th?t
                -  Tr?ng g c cc lo?i
??a Ch?:
              ?p Ph L?i A, X Ph Ki?t
              Huy?n Ch? G?o, T?nh Ti?n Giang.
?i?n Tho?i:           073.3.836.030
Di ??ng:                0988.665.515
Website:               
http://gaac.vn

T?m nhn:
"Tr? thnh Trang Tr?i Uy tn c Th??ng hi?u hng ??u trong l?nh v?c cung c?p G gi?ng, g h?u b? v Tr?ng g s?ch ch?t l??ng cao - Lun ???c cng chng yu qu, lun nh? khi nh?c ??n G c c?a Trang Tr?i V?nh L?c".
- ??i v?i Th?c ph?m s?ch: cung ?ng tr?ng g c s?ch, an ton, b? d??ng ??n t?n nh b?p c?a ng??i tiu dng.
- ??i v?i Ch?n nui: cung c?p Con gi?ng v?t nui c gi tr? kinh t? cao t?i ng??i ch?n nui, ??ng th?i h? tr? bao tiu s?n ph?m ??u ra (thu mua th??ng ph?m), h? tr? k? thu?t nui tr?ng v tr? thnh ??i tc tin c?y ??m b?o pht tri?n b?n v?ng. T? v?n t?n tm v h? tr? k? thu?t nui ?? nng dn pht tri?n v tr? thnh ??i tc cung c?p ngu?n th??ng ph?m s?ch, an ton cho chng ti.

Chi?n l??c:
     - T?o d?ng thnh m?t T? h?p kinh doanh ?n ??nh b?n v?ng trong khu v?c, cng v?i vi?c ?ng d?ng cng ngh? tin ti?n v quy trnh qu?n l chuyn nghi?p ?? pht tri?n gi?ng g c s?ch ph?c v? cc h? ch?n nui. Cung c?p Th?c ph?m s?ch theo h??ng T? cung ?ng & bao tiu s?n ph?m ??u ra, ho?t ??ng hi?u qu? t? khu S?n xu?t - Phn Ph?i - Tiu Dng.  

??nh h??ng pht tri?n:
    -  Xy d?ng chi?n l??c, ph??ng n tiu th? cc s?n ph?m v bao tiu s?n ph?m ra th? tr??ng, pht tri?n h? th?ng knh phn ph?i, cc h? nui g c s?ch, d? bo xu h??ng nhu c?u th? tr??ng ?? t? ch?c s?n xu?t ??t hi?u qu? kinh t? cao. Phn ph?i g gi?ng v tr?ng g c s?ch ??t tiu chu?n ra kh?p cc khu v?c ln c?n, cc t?nh thnh ? ??ng B?ng Sng C?u Long, Ty Nam B?, ?ng Nam B?, Trung B? v m?t s? n??c b?n: Campuchia, Lo, Thi Lan...

Ph?c v? t?n tnh - T? v?n mi?n ph - Giao hng t?n n?i.

??m b?o gi?ng g s?ch b?nh, pht tri?n t?t, ch?t l??ng tin c?y.


Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Danh mục bài viết

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao