Ch?n nui g c - Cc vitamin v khong ch?t c?n b? sung

Ngày đăng: 31-05-2016Đã xem: 1599 lượt

Kh?u ph?n ?n cho g c?n b? sung ??y ?? khong v vitamin v chng c vai tr l?n trong vi?c hnh thnh c?u trc c? th?, t? c?u trc c?a x??ng ??n vi?c t?o thnh v? tr?ng (Ca, P) cho ??n ch?t ch?ng oxy ho (vitamin E). N?u thi?u dinh d??ng m?t cch nghim tr?ng c th? gy ra nh?ng h?i ch?ng ??c tr?ng ? g l ch?m l?n, lng x?u, gi?m s?n l??ng tr?ng ho?c gi?m t? l? ?p n?.

I/ Bi?u hi?n khi thi?u khong

- Calci, Phospho: X??ng y?u, v?o x??ng ? g con, v? tr?ng m?ng, gi?m kh? n?ng ?p n?.
- Magne: Co gi?t, ch?t ??t ng?t.
- Mangan: C d?u hi?u th?n kinh, chn run, ??ng khng v?ng, gi?m kh? n?ng ?p n?.
- S?t, ??ng: Thi?u mu.
- Iod : B??u gip.
- K?m: Lng x? xc, ci c?c .
- Cobalt: Ch?m l?n, gi?m kh? n?ng chuy?n ho th?c ?n , t? l? ch?t cao, gi?m kh? n?ng ?p n?.

- Selenium: Tch n??c d??i da.


II/ Bi?u hi?n khi thi?u vitamin

- Vitamin A : Gi?m s?n l??ng tr?ng, lng ?? nh?t, t?ng tr?ng km.
- Vitamin D3: V? tr?ng m?ng, gi?m s?n l??ng tr?ng v t? l? ?p n?, v?o x??ng, ch?m l?n.
- Vitamin E: S?ng kh?p, quay cu?ng.
- Vitamin K: Mu ch?m ?ng, xu?t huy?t trong c?.
- Vitamin B1 (Thiamin): Gi?m tnh thm ?n, vim ?a dy th?n kinh.
- Vitamin B2 (Riboflavin): Ngn chn b? cong, vim da, ch?m l?n, gi?m s?n l??ng tr?ng v t? l? ?p n?.
- Vitamin B5 (Pantothenic acid): Vim da nh?, ?ng v?y c?ng ? m? v chn.
- Vitamin PP (Nicotinic acid): S?ng kh?p, tiu ch?y, vim l??i v xoang mi?ng.
- Vitamin B6 (Pyridoxine): Gi?m s?n l??ng tr?ng v t? l? ?p n?.
- Choline: Ch?m l?n, gan nhi?m m?, gi?m s?n l??ng tr?ng, chn ??ng khng v?ng.
- Vitamin B12: Thi?u mu, ch?m l?n, ch?t phi.
- Folic acid: Ch?m l?n, thi?u mu, lng x? xc, gi?m s?n l??ng tr?ng v t? l? ?p n?, ?ng d?n tr?ng khng co bp.
- Vitamin H (Biotin): Vim da ? chn, quanh m?, quanh m?t.
- Inositol: Ch?m l?n, gan nhi?m m?.


III/ Phng tr? b?nh

 L?a ch?n cc hng cm c ch?t l??ng t?t, ki?m tra ch?t l??ng ngu?n n??c, ??ng th?i b? sung th??ng xuyn lin t?c cc thu?c b?, cc lo?i khong ?a vi l??ng nh? Hanmix VK4, Hanmix VK5, Hanmix B, HanGoodway, Hanegg Plustr?n vo th?c ?n. ?y l nh?ng s?n ph?m t?t, hi?u qu?, ?em l?i s? ph?c h?i nhanh chng cho nh?ng gia c?m suy nh??c do thi?u ch?t dinh d??ng.

Nguồn bài viết: Minh Tu?n - Dn Vi?t

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao