Ch?n nui g c - Phng tr? b?nh k sinh trng ???ng mu

Ngày đăng: 27-05-2016Đã xem: 1230 lượt

Hi?n nay, b?nh k sinh trng ???ng mu ? v ?ang x?y ra trn cc ?n g ? nhi?u n?i, gy thi?t h?i l?n cho ng??i ch?n nui, ??c bi?t l nhi?u trang tr?i ch?n nui g sinh s?n.

1. Phn b? b?nh

B?nh c ? t?t c? cc n?i trn th? gi?i nh?ng vng ?ng Nam x?y ra nhi?u h?n. B?nh bng pht nhi?u vo cc thng nng ?m, khi cn trng ht mu pht tri?n v truy?n m?m b?nh cho g.

? Vi?t Nam, b?nh hay x?y ra t?i cc vng ch?n nui g th? ??i, th? v??n, g sinh s?n t?i cc t?nh: B?c Giang, H?i D??ng, Thi Nguyn, H N?i, V?nh Phc, B?n Tre, Qu?ng Nam, Qu?ng Bnh, Gia Lai T? l? m?c b?nh t? 10-50%, trong ? g con 7-30%, g tr??ng thnh 20-50%. T? l? ch?t ? g nh? t? 5-20%, g tr??ng thnh t? 10-40%, gy t?n th?t kinh t? l?n, g sinh tr??ng ch?m v t?ng t? l? lo?i th?i.

2. Nguyn nhn gy b?nh

B?nh do ??n bo k sinh trong mu g c tn l Leucocytozoon gy ra. K sinh trng ???ng mu gy ph h?y t? bo h?ng c?u v b?ch c?u c?a c? th? g.

Loi m?c b?nh: L. caullery, L. sabrazesi, L. scoutedeni (g th?t th? v??n, g ??, g tr?ng); L. simondi (v?t, ngan, ng?ng); L. smithi (g ty); L. bonasae (v?t tr?i) v L. marchouxi (chim b? cu). 

B?nh mang tnh th?i v?, th??ng x?y ra vo giai ?o?n chuy?n ma t? ma xun sang ma h, kh h?u ?m th?p, thu?n l?i cho s? pht tri?n c?a cc loi cn trng gy b?nh. Cc loi cn trng nh? mu?i v?n, mu?i d?n l y?u t? trung gian truy?n b?nh ch? y?u.

 3. Tri?u ch?ng

Th?i gian ? b?nh v di?n bi?n c?a b?nh ko di t? 7 - 12 ngy ph? thu?c vo ch?ng Leucocytozoon gy b?nh, s? l??ng k sinh trng v tnh tr?ng s?c kh?e c?a g.

Ban ??u trong ?n th?y xu?t hi?n m?t s? g c bi?u hi?n ? r?, s?t cao, m?t m?i, km ?n, tch mo nh?t nh?t, tr?ng b?ch. G m?t th?ng b?ng, th? nhanh, thi?u mu. G b? tiu ch?y ko di, phn mu xanh l cy, nh?t, c th? l?n mu do ru?t b? t?n th??ng, ?i khi con v?t c hi?n t??ng ch?y mu m?m. T? l? g b? tri?u ch?ng ny t?ng d?n.

4. B?nh tch

- Xu?t huy?t ? nhi?u c? quan n?i t?ng nh? gan, t?y, th?n, bu?ng tr?ng ??u xu?t huy?t thnh v?t ch?m trn.

- Xu?t huy?t l?m t?m trn c? ng?c, c? ?i, d??i da, chn v cnh.

- Mu long, khng ?ng ho?c kh ?ng.

- Xu?t huy?t ph?i, t? mu t?i xoang b?ng

- Gan, lch s?ng to v m?n nt, d? v?.

 5. Ch?n ?on

D?a vo ma v? v l?a tu?i: B?nh th??ng x?y ra nhi?u vo ma m?a, ?m c nhi?u mu?i, d?n; Th??ng ? ?n g h??ng tr?ng t? 1,5 thng tu?i tr? ln.

D?a vo tri?u ch?ng: G s?t cao, gi?m ?n u?ng, gi?m ?? ??t ng?t ? nh?ng ?n g sinh s?n; N?n chu?ng th?y r?i rc c phn mu xanh l cy.

D?a vo b?nh tch ??c tr?ng: C? ?c kh c?ng, nh?t nh?t loang l? cc vng nh?t mu; Gan, lch s?ng to v m?n nt; Thnh ru?t dy, c cc ?i?m ho?c vng r?ng hi?n t??ng ho?i t? mu tr?ng s?a; D? dy tuy?n dy, trong d? dy c? c ch?t ch?a mu vng xanh.

6. Phng b?nh

 V? sinh phng b?nh: Trnh xy d?ng chu?ng tr?i ? nh?ng n?i ng?p n??c.  Pht quang b?i r?m, phun thu?c di?t mu?i, cn trng ton khu v?c ch?n nui nh?m tiu di?t k ch? trung gian truy?n b?nh. T?ng c??ng cc bi?n php ch?m sc, qu?n l nng cao s?c kh?e ?n g.

T?ng c??ng s?c ?? khng cho ?n g: B? sung cc thu?c tr? s?c, tr? l?c nh?: vitamin, thu?c b? gan v men tiu ho ?? c?i thi?n hi?u qu? s? d?ng th?c ?n.

7. ?i?u tr? b?nh

B?nh do k sinh trng ???ng mu gy ra, nn dng phc ?? ?i?u tr? nh? sau: Sulphamonomethoxine + Trimethoprim + Vitamin A+ Vitamin K3. Li?u l??ng v li?u trnh theo h??ng d?n c?a nh s?n xu?t. S? d?ng phc ?? trn ngoi tc d?ng ?i?u tr? b?nh cn ng?n ng?a ???c nhi?m trng, xu?t huy?t v dung gi?i t? bo mu. N?u g b? s?t th dng thu?c h? s?t.

Nguồn bài viết: Nguy?n Th? H?i - Trung tm Khu

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao