Ch?n nui g c - K? thu?t ch?n nui g ? giai ?o?n ?? tr?ng

Ngày đăng: 27-05-2016Đã xem: 1241 lượt

Trong giai ?o?n g ?? (>20 tu?n) l giai ?o?n thu ho?ch nh?ng thnh qu? c?a giai ?o?n nui h?u b?, nh?ng ?y c?ng l giai ?o?n ?i h?i ng??i nui c?n p d?ng k? thu?t, v kinh nghi?m vo th?c t? s?n xu?t ?? c th? ko di th?i gian khai thc tr?ng, gi?m cc chi ph khng c?n thi?t, duy tr ?n g ?? ??u v ?n ??nh.
 
?? lm ???c ?i?u ? ng??i ch?n nui c?n ch y m?t s? n?i dung sau:
- Chu?ng nui.
- Th?c ?n.
- Qu?n l ch?n nui
 
1. Chu?ng nui
Th?c t? ch?n nui hi?n nay c 3 ki?u chu?ng nui g ?? th??ng ph?m giai ?o?n ny ? l chu?ng n?n, chu?ng sn v chu?ng l?ng. M?i ki?u chu?ng nui ph h?p v?i m?i ?i?u ki?n ch?n nui, gi?ng g v quy m s?n xu?t.
 
- V?i chu?ng nui n?n:
Ph h?p v?i h?u h?t cc gi?ng g ?? th??ng ph?m v g nui l?y gi?ng.
Ph h?p v?i ?i?u ki?n ch?n nui nh? v?i chi ph th?p.
D? dng th?c hi?n khng c?n yu c?u k? thu?t v? chu?ng nui cao.
 
* Nh??c ?i?m
+ Kh ki?m sot d?ch b?nh.
+ Khng ph h?p v?i ch?n nui quy m l?n do khng p d?ng ???c m?t s? ti?n b? k? thu?t trong ch?n nui.
+ Hi?u qu? kinh t? khng cao do ch?t l??ng s?n ph?m ch?n nui khng cao do tr?ng khng ??ng ??u, tr?ng b?n, t? l? ?? th?p.
+ Hao ph ch?n nui t?ng cao do m?t ph?n th?c ?n v thu?c th y trong qu trnh ch?n nui.
 
- V?i chu?ng sn:
?y l ki?u chu?ng nui v?n ch?a ph? bi?n t?i n??c ta, th??ng ???c cc c? s? gi?ng s? d?ng ?? gi?m thi?u vi?c s? d?ng thu?c th y cho ?n g gi?ng.
Th??ng ph h?p v?i nui g gi?ng v g th?t th??ng ph?m
C chi ph ban ??u l?n nn ch? ph h?p cho quy m ch?n nui l?n.
 
- Chu?ng l?ng.
?y l ki?u chu?ng nui ph h?p v?i g ?? tr?ng cng nghi?p do d? ?ang qu?n l th?c ?n, n??c u?ng, d?ch b?nh (c?u trng) . . .
p d?ng ???c khoa h?c k? thu?t vo ch?n nui: dy chuy?n nh?t tr?ng, cho ?n t? ??ng, cho u?ng t? ??ng, h? th?ng x? l ch?t th?i t? ??ng . .
+ Chi ph ??u vo l?n.
+ Khng p d?ng ???c v?i g b? m?.
 
V?i ?u nh??c ?i?m c?a 3 ki?u chu?ng nui ph? bi?n trn, cc tr?i ch?n nui l?a chon xy d?ng sao cho ph h?p v?i quy m v ?i?u ki?n ch?n nui c?a m?i vng, m?i tr?i.
 
??i v?i cc gi?ng g ?? thuong ph?m hi?n nay, giai ?o?n h?u b? k?t thc lc 18 tu?n tu?i, sau ? ???c chuy?n t?i chu?ng ??, l?ng ?? v ti?n hnh ch?m sc c?ng nh? dinh d??ng chu?n b? cho giai ?o?n vo ??.
 
2. Th?c ?n
 
Trong ch?n nui g ?? th??ng ph?m hi?n nay dinh d??ng chi?m vai tr quan tr?ng nh?t ?nh h??ng t?i hi?u qu? ch?n nui.
V?i m?i gi?ng g ta c kh?u ph?n khc nhau, trong qu trnh ch?n nui d?a vo kinh nghi?m ch?n nui ta c nh?ng ?i?u ch?nh sao cho ph h?p v?i s?c kh?e ?n g v t? l? ??.
L??ng th?c ?n cung c?p cho g giai ?o?n ny ph?c v? cho nhu c?u duy tr v nhu c?u s?n xu?t tr?ng. Do d ty vo tnh hnh c?a ?n g m ta c nh?ng ?i?u ch?nh sao cho ph h?p
 
+ ??i v?i g ?? tr?ng cng nghi?p (g ?? tr?ng ??).
 
- Khi g h?u b? ?? ln 5% b?t ??u cho ?n theo tiu chu?n
- G ?? ??t ??nh vo 36 tu?n tu?i cho ?n 2 b?a / ngy
- Th?c ?n chia lm 2 b?a sng 40% v chi?u 60%.
M?i ngy cho g ?n h?t cm 1 2h sau ? lm v? sinh mng
 
Th?i gian cho ?n
Sng : 7- 7.30 gi?: ?n kho?ng 40% t?ng l??ng cm, 10.30 gi? ?i ??o cm v ki?m tra san cm cho g ?n ??u.
Chi?u : 1.30 ki?m tra mng ?n cho g ?n h?t th?c ?n cn l?i sau ? kho?ng 2.30 cho ?n kho?ng 40% cm sau kho?ng 30 pht ?n 20% cm.
 
Ch : N?u h?u b? m?i vo ph?i ??o cm nhi?u l?n trong ngy.
 
 
3. Qu?n l v ch?m sc
a. N??c u?ng:
N??c u?ng v?i g ?? l khng th? thi?u d trong b?t k? tr??ng h?p no c?n
- Lun ??m b?o g c n??c s?ch v mt.
- Th??ng xuyn ki?m tra vi khu?n trong n??c.
- Nhi?t ?? c?a n??c c?n ??t 25oC
V?i chu?ng nui s? d?ng nm u?ng v mng u?ng t? ??ng
- Ki?m tra n??c 2 l?n m?t ngy.
- Lm v? sinh nm u?ng 2 tu?n /l?n
- T?c ?? dng ch?y 75ml/pht (khng ???c ch?y qu m?nh ho?c qu y?u)
- ?? cao bnh u?ng c?n ??t cao kho?ng 40cm.
V?i chu?ng s? d?ng mng u?ng t? ch? c?n ch thm n??c 3 4 l?n /ngy. C?n v? sinh mng u?ng 1 ngy/l?n.
 
b. Nhi?t ??, gi v nh sng
- Nhi?t ?? thch h?p cho ch?n nui g ?? l t? 23 270C. Tuy nhin c?n duy tr nhi?t chu?ng nui ?m trong tu?n ??u c?a g m?i chuy?n chu?ng (250C 280C) c?n lun lun duy tr nhi?t ?? ?n ??nh trong chu?ng nui trnh hi?n t??ng qu nng hay qu l?nh lm g b? stress ?nh h??ng t?i s?n l??ng tr?ng.
- C?n duy tr h? th?ng thng gi v ??m b?o t?c ?? gi trong chu?ng nui c?n ??t 5m/s.
- nh sng: Ph?i b?t ?i?n trong kho?ng 1 tu?n ??u 24 gi? sau ? sang tu?n th? 2 s? gi?m nh sng 12 gi? v sau ? t?ng m?i tu?n 1 gi? th?p sng ??n 16 gi?/ngy. Bu?i sng lc 4.30- 5h sng c?n b?t ?i?n v ??o cm cn trong mng, ki?m tra nm u?ng n??c.
 
Cc ho?t ??ng khc nh? cho u?ng thu?c: chia lm 2 l?n sng 8- 10 gi?, chi?u 2-4 gi?, tr?a dng thu?c b? ho?c vitamin. Tr??c khi cho dng thu?c ph?i c?t n??c kho?ng 30 pht, pha thu?c vo x sau ? m?i ?? vo bnh, n?u thu?c b? v vitamin khng ph?i c?t n??c.
 
Ph?i th??ng xuyn ki?m tra g, c v?n ?? ph?i ?nh d?u v x? l nh?ng con c v?n ?? khc th??ng ?? ti?p t?c theo di v x? l k?p th?i.
 
??i v?i nh?ng tr?i ch?n nui quy m ch?a l?n c?n c quy trnh ch?m sc sao cho ph h?p v?i ?i?u ki?n nui v ??m b?o hi?u qu? ch?n nui.
 
Trong giai ?o?n ny vi?c s? d?ng thu?c th y c?n ch t?i nh?m duy tr ?n ??nh ?n g v nng cao hi?u qu? ch?n nui; ??ng th?i qu?n l, kh?ng ch? d?ch b?nh ??m b?o ?n g c s?c kh?e t?t. Tuy nhin vi?c s? d?ng thu?c sao cho h?p l v mang l?i hi?u qu? kinh t? cao ??ng th?i h?n ch? hi?n t??ng khng thu?c s? ???c ?? c?p trong bi vi?t sau.
 
Vi?c ch?m sc nui d??ng g ?? giai ?o?n ny c?n ?i h?i ng??i nui c kinh nghi?m v am hi?u khao h?c ?? ??m b?o ?n g lun kh?e m?nh v s?n xu?t t?t ??ng th?i mang l?i hi?u qu? kinh t? cao cho ng??i ch?n nui. V?i m?i vng, m?i tr?i ??u c nh?ng kinh nghi?m ring ?? c th? nng cao n?ng xu?t ?n g ?? th??ng ph?m v gi?m nh?ng chi ph trong ch?n nui c?ng nh? h?n ch? d?ch b?nh. V?i nh?ng chia s? trn hi v?ng gip cc tr?i c thm thng tin ?? c th? qu?n l tr?i ???c t?t nh?t.

Nguồn bài viết: S?u T?m

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao