Ch?n nui g c - Nhm th?c ?n giu ch?t ??m

Ngày đăng: 26-05-2016Đã xem: 1296 lượt

Protein tham gia c?u t?o nn cc t? bo c? th?. N l thnh ph?n quan tr?ng c?a s? s?ng. Chnh n l ??ng l?c c?a s? s?ng. Protein th??ng chi?m vo kho?ng 1/5 tr?ng l??ng c? th? gia c?m v vo kho?ng 1/7 - 1/8 tr?ng l??ng tr?ng.
Nhm nguyn li?u th?c ?n giu ??m

Ngu?n cung c?p chnh l cc s?n ph?m ??ng v?t, cc lo?i ??u, l?c.
Trong nhm th?c ?n Protein ngu?n g?c ??ng v?t c b?t c, b?t th?t, b?t th?t x??ng, b?t lng v?, b?t mu, cn trng, giun d?, tm tp.

- Protein c ngu?n g?c ??ng v?t, th??ng cn ??i cc axit amin h?n protein c ngu?n g?c th?c v?t.
- C gi tr? sinh h?c, dinh d??ng cao, d? h?p thu, t? l? tiu ho cao h?n ngu?n Protein th?c v?t.

+ B?t c: l lo?i th?c ?n ??ng v?t giu ??m, cn ??i cc axit amin, c mi th?m kch thch tnh thm ?n. ? n??c ta, tiu chu?n nh n??c qui ??nh: b?t c lo?i 1 trn 50% Protein; lo?i 2: 45 50% lo?i 3: 35 - 45% Protein v ?? ?m 9 - 10%. B?t c cho gia c?m l lo?i nh?t.

+ B?t th?t: l ph? ph?m c?a cc nh my, l m? gia sc, gia c?m. N ???c ch? bi?n b?ng cch: Kh? trng - S?y kh - Nghi?n nh? - ?ng gi.
B?t th?t cho hm l??ng protein cao t? 40-50%. Song c?n l?u v? ngu?n g?c nguyn li?u, v hi?n nay b?nh gia sc gia c?m c ?nh h??ng l?n ??n cc s?n ph?m ch?n nui.

+ B?t lng v?: c hm l??ng protein cao 68,5% nh?ng ? d?ng kh tiu ho ??i v?i gia c?m. N?ng l??ng trao ??i 2620kcal/kg. Th??ng ???c s? d?ng t? 5- 10% trong kh?u ph?n.

Ngoi ra cn c nh?ng th?c ?n giu protein khc nh?  Tm, cua, ?c, cn trng, giun, nh?ng t?m...

+ H?t h? ??u: c gi tr? dinh d??ng r?t cao ??i vi gia c?m. Trong th?c ?n h? ??u th ??u ?en, ??u xanh, ??u r?ng ng?a, ??u t??ng c hm l??ng ??m th cao nh?t.
?u ?i?m c?a h?t h? ??u c hm l??ng ??m cao, x? th?p, n?ng l??ng trao ??i cao. Song h?t h? ??u c?ng c nh??c ?i?m, c ch?t gy ?c ch? men tripxin. H?t ??u mo c ch?t gy ??c cho th?n kinh. V v?y khi s? d?ng c?n ph?i ch? bi?n nh?: rang, lu?c, h?p, s?y...

+ Kh d?u : kh d?u ???c s? d?ng trong t?t c? cc lo?i th?c ?n h?n h?p ch?n nui gia c?m. N l nguyn li?u cung c?p ??m v cc axit bo c tc d?ng sinh tr??ng t?t ??i v?i gia c?m. Kh d?u c cc d?ng p my, p th? cng, chi?t ly.
C cc lo?i kh d?u: kh d?u ??u t??ng, kh d?u l?c, kh d?u h??ng d??ng, kh d?u tr?u ... V?i thnh ph?n dinh d??ng:
- ??m cao t? 35 - 45%. - M? th?p t? 4 - 8%  - X? cao t? 5 - 10%.
N?ng l??ng trao ??i (ME) t? 1400-2850 Kcal/kg.
Kh d?u c?ng c nh?ng nh??c ?i?m, m?t s? lo?i c ch?a ch?t ??c (Gossypol) ? kh d?u bng. Kh d?u b?o qu?n khng t?t d? b? m?c sinh ??c t? Aflatoxin v Auchratoxin.

+ Vai tr c?a Protein (??m)
Protein l m?t ch?t h?u c?, g?m c 4 nguyn t? ho h?c ch? y?u l: C, H, 0, N. ???c g?i chung l Protein th.
Protein trong th?c ?n ngu?n g?c ??ng v?t v th?c v?t bao g?m cc axit amin thi?t y?u v khng thi?t y?u.
       - Axit amin thi?t y?u l axit amin m c? th? ??ng v?t khng t? t?ng h?p ???c, chng ph?i ???c nh?n t? ngoi vo b?ng con ???ng th?c ?n.
      - Axit amin khng thi?t y?u l axit amin m c? th? ??ng v?t c th? t? t?ng h?p ???c, khng nh?t thi?t ph?i nh?n t? ngoi vo b?ng con ???ng th?c ?n .
      - ??i v?i gia c?m, c?n nh?ng axit amin thi?t y?u sau:
+ Metionin: tham gia trong qu trnh chuy?n ho axit amin ? cc m c?, lin quan ch?t ch? v?i s? t?o thnh v trao ??i colin, Vitamin (VTM) BI2. Thi?u metionin c? th? tch lu? m? ? gan, lm gi?m ho?t ??ng c?a tuy?n tu?.
+ Lizin: c?n thi?t cho sinh tr??ng, ch?t ny ?nh h??ng t?i tr?ng thi th?n kinh, t?i hm l??ng Kali ? trong m, ??n s? ??nh hnh c?a m x??ng n?u thi?u Lizin gia c?m ki?t s?c v ?? tr?ng non.
+ Tryptophan: trong c? th? Tryptophan bi?n ??i thnh VTM PP. Thi?u Tryptophan g con b? b?nh l??i ?en, ?n t, ng?ng l?n, pht tri?n lng km, vim da c v?y.
+ Treonin: c?n thi?t cho s? sinh tr??ng, thi?u Treonin gan b? m? ho.
+ Valin: c?n thi?t cho s? ho?t ??ng c?a h? th?n kinh, n?u thi?u Valin gia c?m gi?m th? tr?ng, g con ch?t ? ngy th? 18 - 19; gy r?i lo?n chuy?n ??ng, b?p th?t b? y?u.
+ L?xin: c?n thi?t ?? xy d?ng Protein m, s? ho?t ??ng c?a tuy?n tu?, kch thch ho?t ??ng c?a h? tu?n hon.
+ Izoloxin: trong kh?u ph?n thi?u th m?c axit amin t? do trong cc m c?a g con s? thay ??i nhanh chng, g con s? b? ch?t.
 + Arginin: c tc d?ng trong vi?c h?p th? Ca, cng v?i Glyxin c ?nh h??ng ??n t?o lng.
+ Phenylalanin: tham gia qu trnh trao ??i ch?t, m ch?t tr??c tin ???c t?o thnh l Tirozin, l nguyn li?u t?ng h?p cc s?c t? c?a da.
+ Histidin: c?n thi?t cho s? sinh tr??ng.

Trong th?c ?n h?n h?p ni chung v trong th?c ?n h?n h?p cho gia c?m ni ring, ng??i ta th??ng quan tm b? sung 3 lo?i axit amin thi?t y?u quan tr?ng nh?t l: Lizin; Metionin v Trytophan t? cc axit amin ???c s?n xu?t b?ng vi sinh v?t ho?c b?ng t?ng h?p ho h?c.

Th?c ?n ch?a ??y ?? v cn ??i cc axit amin thi?t y?u s? cho t? l? tiu ho h?u ch cao.
Trong ch?n nui gia c?m, n?u ta nng cao ???c gi tr? sinh v?t h?c c?a Protein th lm t?ng n?ng su?t th?t, tr?ng g, ??ng th?i ti?t ki?m v lm gi?m gi thnh c?a th?c ?n.

- C 3 bi?n php lm t?ng t? l? tiu ho Protein:
+ H?n h?p nhi?u lo?i th?c ?n.
+ Dng nhi?t ?? ?? x? l.
+ B? sung thm nh?ng axit amin thi?t y?u trong th?c ?n.

 - ngh?a, t?m quan tr?ng c?a Protein:
+ Protein c vai tr quan tr?ng b?c nh?t trong ?inh d??ng ??ng v?t. V cc l do sau:
+ Protein tham gia c?u t?o nn cc t? bo c? th?. N l thnh ph?n quan tr?ng c?a s? s?ng. Chnh n l ??ng l?c c?a s? s?ng. Protein th??ng chi?m vo kho?ng 1/5 tr?ng l??ng c? th? gia c?m v vo kho?ng 1/7 - 1/8 tr?ng l??ng tr?ng.
+ Protein l ch?t dinh d??ng ch? y?u, khng c ch?t dinh d??ng no c th? thay th? vai tr tc d?ng c?a n ???c.
+ Tham gia vo c?u t?o cc lo?i men (Enzim), Hormon, khng th? v t? bo mu
+ C?u t?o nn t? bo sinh d?c con tr?ng v t? bo tr?ng c?a con mi.
+ Cung c?p n?ng l??ng cho c? th? ho?t ??ng. Khi m c? th? c?n ki?t m?, ???ng d? tr?.

L?u :
+ H?n h?p nhi?u lo?i th?c ?n v cung c?p ?? s? l??ng, ch?t l??ng protein ?? thc ??y s? sinh tr??ng, pht tri?n s?c s?n xu?t c?a gia c?m.
+ ??m b?o cn ??i t? l? protein ??ng v?t v th?c v?t.
+ X? l nhi?t th?t k? ??i v?i th?c ?n h? ??u tr??c khi s?n xu?t.

Nguồn bài viết: S?u T?m

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao