Ch?n nui g c - Nhm th?c ?n giu n?ng l??ng

Ngày đăng: 26-05-2016Đã xem: 769 lượt

Ngu?n cung c?p n?ng l??ng cho c? th? s?ng ho?t ??ng ch? y?u l cc lo?i gluxit, lipit c trong h?t ng? c?c, h?t ??u, b?t rau c? h? ??u.
Nhm nguyn li?u th?c ?n giu n?ng l??ng

Ngu?n cung c?p n?ng l??ng cho c? th? s?ng ho?t ??ng ch? y?u l cc lo?i gluxit, lipit c trong h?t ng? c?c, h?t ??u, b?t rau c? h? ??u.

+ Ng: l nguyn li?u ch? y?u trong ch?n nui gia c?m: Ng cho n?ng l??ng cao, t x?, d? tiu ho. N l ngu?n cung c?p n?ng l??ng chnh trong kh?u ph?n. Thnh ph?n dinh d??ng: ??m 8,9%; M? 4,5%; X? 3%; N?ng l??ng trao ??i (ME) 3320 Kcal/kg.      
                                                                                                                 
+ Thc: ???c dng nhi?u trong kh?u ph?n th?c ?n nui g sinh s?n, nh?ng n c h?n ch? b?i t? l? x? trong v? tr?u cao. T? l? thc trong kh?u ph?n chi?m t? 5-30%. Tu? t?ng giai ?o?n nui g. Hm l??ng dinh d??ng c?a thc. ??m 7,4%; M? 3,1 %; X? 10,5%; ME 2687 Kcal/kg.     
                                                                 
+ M h?t: trong ch?n nui gia c?m ? n??c ta t c m h?t ?? ph?i tr?n. Nh?ng ? n??c ngoi th??ng dng trong kh?u ph?n cng v?i cc lo?i ng? c?c khc. M h?t c protein t?ng s? l 12,4%; N?ng l??ng trao ??i l 3300kcal/kg; X? l 2,5%

+ Cm g?o: l s?n ph?m ph? c?a cng nghi?p xay st. V? ch?t l??ng c?a ??m trong cm g?o c gi tr? cao. B?i c nhi?u axit amin thi?t y?u so vi th?c ?n h?t ho th?o. Cm nguyn c nhi?u d?u, b?o qu?n kh, v d? b? oxy ho, nn b? sung vo th?c ?n cho g khng qu 15%. Cm p d?u c th? s? d?ng 20 - 30%.

+S?n lt kh: l nguyn li?u c nhi?u ? trung du v mi?n ni. Hm l??ng Protein th?p 2,87%, n?ng l??ng cao 3203 kcal/kg. S?n lt kh d? b? m?c, trong thnh ph?n cn c ch?t cyanua hydro gy ng? ??c th?n kinh cho g. Khi dng khng nn nghi?n nh? m?n. Th??ng b? sung thay ng, cm, thc, dng cho g kho?ng 5-10% trong kh?u ph?n, tu? t?ng l?a tu?i.

+ D?u th?c v?t: ??i v?i nh?ng kh?u ph?n c?n n?ng l??ng v protein cao, th c?n dng d?u th?c v?t ?? b? sung, lg d?u th?c v?t cho 8,5kcal ME. N?u tr?n th?c ?n theo ph??ng php th? cng th khi tr?n ta ph?i tr?n d?u v?i m?t l??ng b?t ng tr??c khi tr?n vo m? th?c ?n l?n.

+ Vai tr c?a Lipit
Lipit l m?t ch?t h?u c?, ???c c?u t?o b?i axit bo no ho?c axit bo ch?a no, tu? t?ng ngu?n g?c c?a m?. M? ??ng v?t (l?n, tru, b ...); D?u th?c v?t (d?u ??u t??ng, d?u l?c ...)
 - L thnh ph?n c?u t?o nn mng t? bo h?ng c?u v th?n kinh.
- Lipit l v?t ch?t d? tr? n?ng l??ng v l ngu?n cung c?p n?ng l??ng gi tr? nh?t cho c? th? ho?t ??ng, lg d?u ??u t??ng cho 8,5 kcalo ME; lg m? l?n cho 8,5 Kcalo ME. M? trong c? th? ???c d? tr? d??i da, mng treo ru?t, xung quanh th?n v cc th? c?.
- L dung mi ho tan m?t s? Vitamin A; D; E; K.

L?u :
- Dng lipit ?? t?ng n?ng l??ng trong kh?u ph?n.
- Lipit d? b? oxy ho, th?c ?n khng ?? ???c lu, cho nn khi dng tr?n km ch?t ch?ng oxy ho (hidroquinon, propilgallat)

+ Vai tr c?a Gluxit (tnh b?t, ???ng, x?)
L ch?t dinh d??ng phn b? r?t r?ng ri trong th?c ?n thin nhin, trong phn t? c?a n ???c c?u t?o b?i cc nguyn t? Cacbon, Hydro, Oxy (C, H, O). L thnh ph?n ch? y?u cung c?p n?ng l??ng cho c? th? gia c?m. G?m ng? c?c, c? (s?n, khoai), qu?.
Cung c?p n?ng l??ng ch? y?u cho gia c?m. N?u th?a th d? tr? d??i d?ng m? ? d??i da, ? gi?a th? c?, ? d??i da b?ng ho?c d? tr? ? gan d??i d?ng ???ng ?a Glucogen.
Tham gia vo c?u t?o nn t? ch?c c? th? nh? trong nhn t? bo, t? ch?c th?n kinh v no b?.
Tham gia ?i?u ti?t sinh l, xc ti?n oxy ho axit bo, gi?m b?t s? phn gi?i protein.

L?u :
- Cung c?p n?ng l??ng trao ??i cho gia c?m theo l?a tu?i b?ng th?c ?n giu gluxit v gi r?.
- ??i v?i g con trong nh?ng ngy nui ??u tin, kh? n?ng tiu ho tinh b?t trong th?c ?n km. Ta nn b? xung thm ???ng glucoza v vitamin B1 vo n??c u?ng.

Nguồn bài viết: S?u T?m

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao