Ch?n nui g c - k? thu?t ch?n gi?ng t?t

Ngày đăng: 25-05-2016Đã xem: 923 lượt

"ch?n nui g c" - K? thu?t l?a ch?n con gi?ng t?t trong ch?n nui.
1. Ch?n l?c g 01 ngy tu?i

-   Ch?n g kh?e m?nh (g lo?i I) c thn hnh v?ng ch?c.
-   Chn ??ng v?ng, th?ng, nhanh nh?n, cc ngn chn th?ng khng cong v?o.
-   M?t trn, sng, ??t v m? hon ton.
-   Lng bng ph? kn ton thn, kh s?ch, c mu lng ??c tr?ng c?a gi?ng, dng.
-   M? cn x?ng, khng b? l?ch v?o, d? hnh.
-   R?n kh v khp kn khng b? vim.
- B?ng thon, m?m.
-   Kh?i l??ng c? th? ??t theo yu c?u c?a t?ng gi?ng, dng.
T?t c? nh?ng g khng ??t m?t trong cc tiu chu?n trn l g lo?i II v b? lo?i khng ???c ch?n lm gi?ng.

2. Ch?n l?c giai ?o?n h?u b? (1 - 20 tu?n tu?i)
- G ng b v b? m? khng ti?n hnh ch?n l?c k? theo tiu chu?n nh? g dng thu?n v cc lo?i g ny ? ti?p thu ton b? cc tnh tr?ng di truy?n ? ???c ch?n l?c t? cc dng thu?n ch?ng m ch? y?u l ti?n hnh ch?n lo?i ??nh k?.
- Ty thu?c vo chuyn d?ng s?n xu?t c?a t?ng gi?ng, dng ???c p d?ng quy trnh cho ?n h?n ch? theo cc tiu chu?n khc nhau c?a hng.
- ??i v?i g kim d?ng th?t lng mu (LV, Tam Hong, Ri c?i ti?n...) ???c cho ?n t? do ??n 5-6 tu?n tu?i, ??i v?i g chuyn d?ng th?t cao s?n lng mu v lng tr?ng (Sasso, Kabir, ISA Color, Ross 308, ISA..) cho ?n t? do ??n 3 tu?n tu?i, sau ? cho ?n h?n ch? theo ??nh m?c hng tu?n ?? ??m b?o ??t kh?i l??ng chu?n v ?? ??ng ??u cao.
- Ch?n l?c gi?ng giai ?o?n ny ch? y?u l ch?n lo?i cc c th? ?m, y?u c kh?i l??ng qu nh?, ho?c c khuy?t t?t ngo?i hnh v? mu lng, v?o m?, kho chn.
- Ch?n lo?i g tr?ng l?n vo g mi v ng??c l?i khi ? phn bi?t r rng ?? ti?t ki?m th?c ?n, gi?m chi ph ch?n nui.
 
- Cn m?u hng tu?n 10 - 15% ton ?n ?? xc ??nh ?? ??ng ??u theo cng th?c sau:
S? g trong ph?m vi KLTB (10 -15%)
?? ??ng ??u (%)=--------------------------------------------------------------------- X 1.00%
T?ng s? g cn m?u
- Ch?n l?c phn ?n (nhm g) c?n c? vo ?? ??ng ??u ? tu?n 7; 13 - 14 v cho ?n theo ??nh m?c ph h?p v?i kh?i l??ng c? th? c?a t?ng nhm.
+ Nhm trung bnh n?m trong ?? ??ng ??u cho ?n theo ??nh l??ng h?n ch? th?c ?n quy ??nh.
+ Nhm nh? cho ?n t?ng t? 5 - 10% so v?i ??nh m?c h?n ch? th?c ?n ? tu?n t??ng ?ng nh?m t?ng nhanh t?c ?? l?n.
+ Nhm l?n cho ?n gi? nguyn l??ng th?c ?n h?n ch? c?a tu?n ?ang p d?ng trong 2-3 tu?n lin t?c nh?m gi?m t?c ?? l?n ??n khi ??t ???c kh?i l??ng chu?n v ?? ??ng ??u theo quy ??nh.
 
- Ch?n l?c g mi h?u b? t?t, x?u theo kh?i l??ng chu?n quy ??nh c?a hng v d?a vo cc ??c ?i?m ngo?i hnh.

Nh?ng ??c ?i?m bn ngoi c?a g mi ? giai ?o?n h?u b?
Cc b? ph?n G mi t?t G mi x?u
??u R?ng, su H?p, di
M?t To, l?i mu da c
am
Nh?, mu xanh
M? Ng?n, ch?c Di mng
Mo tch Pht tri?n t?t, ?? t??i Nh?, nh?t nh?t
Thn Di, su, r?ng H?p, ng?n, nng
B?ng Kho?ng cch gi?a m?m x??ng l??i hi v x??ng hng r?ng Kho?ng cch gi?a m?m x??ng l??i hi v x??ng hng h?p
Chn Mu vng bng, ngn chn ng?n Mu vng nh?t, th, r?p, ngn chn di
  Lng M?m ng pht tri?n t?t X km pht tri?n

3.  Ch?n l?c gi?ng giai ?o?n g ?? (t? 20 tu?n tu?i tr? ?i)

-  Ch? y?u ch?n l?c cc c th? g?y, y?u, b?nh, mo r?t, v?o m?, kho chn, g tr?ng b? l?ch ?ui.
- Ch?n ghp tr?ng vo mi theo t? l? g chuyn th?t 1/8 - 9 tr?ng/mi (11- 12,5%); g chuyn tr?ng ghp 1/10 - 11 tr?ng/mi (9 - 10%).
- ?i?u ch?nh ??nh l??ng th?c ?n theo t? l? ?? v cho ?n tch ring tr?ng, mi ??i v?i g chuyn d?ng th?t cao s?n.
- Ch?n lo?i ??nh k? hng thng g mi khng ?? thng qua cc ??c ?i?m ngo?i hnh nh?m gi?m chi ph th?c ?n trong ?n.

Nh?ng ??c ?i?m bn ngoi c?a g mi ??

Cc b? ph?n G mi t?t G mi x?u
Mo, tch To, m?m, mu ?? t??i Nh?, nh?t nh?t, kh
Kho?ng cch gi?a 2 x??ng hng R?ng ?? l?t 3 - 4 ngn tay, m?m. H?p ch? l?t 1 - 2 ngn tay, c?ng
Kho?ng cch gi?a m?m x??ng l??i hi v?i x??ng hng R?ng, m?m ?? l?t 4 ngn tay H?p, c?ng ch? ?? l?t 2 ngn tay.
L? huy?t ??t, to, c? ??ng, mu nh?t Kh, b, t c? ??ng
Mu s?c m?, chn ? gi?m mu vng c?a m?, chn V?n gi? nguyn mu vng

Nguồn bài viết: S?u T?m

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao