Ch?n nui g c - Giai ?o?n g gi, g h?u b?

Ngày đăng: 25-05-2016Đã xem: 722 lượt

Giai ?o?n ny lin quan ch?t ch? ??n kh? n?ng sinh s?n c?a ?n g. Do v?y c?n ch ??n s?c kho? c?a ?n g v m?c ?? ??ng ??u cao th g vo ?? m?i t?t. G ???c v?n ??ng nhi?u s? tiu hao nhi?u n?ng l??ng do ? trnh ???c hi?n t??ng tch m?, ?nh h??ng t?i kh? n?ng sinh s?n. L??ng th?c ?n b? sung theo ph??ng th?c bn thm canh cho giai ?o?n ny b?ng kho?ng 60 80 % l??ng th?c ?n ? ph??ng th?c nui nh?t tu? theo ngu?n th?c ?n s?n c (cho ?n 2 b?a/ngy).


+ Th?c hi?n cho g ?n h?n ch? v?i th?c ?n c m?c dinh d??ng th?p trnh ?? g bo s? d?n ??n ?nh h??ng v? kh? n?ng sinh s?n sau ny.

+ Tun th? m?c ?n v kh?i l??ng c? th? ???c h??ng d?n theo cc tu?n tu?i:

Kh?i l??ng c? th? v ??nh m?c ?n cho g c giai ?o?n gi v h?u b?:

Tu?n tu?i

Tr?ng

Mi

Kh?i l??ng 
c? th? (g)

T? /con/

ngy (g)

Kh?i l??ng

c? th? (g)

T? /con/

ngy (g)

8

355

35

275

30

9

400

38

310

33

10

440

43

340

38

11

500

49

380

41

12

540

52

420

43

13

580

56

450

44

14

620

59

480

46

15

670

63

520

47

16

720

64

560

48

17

760

65

600

49

18

800

65

630

49

19

-

-

-

-

20

-

-

-

-

?? cho ?n g ??ng ??u khi cho ?n h?n ch? c?n ??m b?o 10 - 12 con/mng ??i v?i mng di, mng trn 15 - 16 con/mng. Mng u?ng 10 - 12 con/mng. M?t ?? nui 9 - 10 con/m2.

+ ??n chu?ng: c?n ??m b?o dy 6-7 cm.

+ nh sng: s? d?ng nh sng t? nhin.

- Giai ?o?n ny c th? k?t h?p nui ch?n th? ?? g t?n d?ng thm th?c ?n s?n c trong t? nhin, g ???c v?n ??ng nhi?u t?ng c??ng s?c kho?.

- N?u nui trong qui trnh cng nghi?p c?n ng?n ch?n cc hi?n t??ng m?, c?n nhau. Nguyn nhn c?a m? c?n nhau ch? y?u l g khng ???c ?n ??y ?? v? ch?t (ch?ng h?n thi?u vitamin ho?c mu?i), th?a nh sng, m?t ?? nui dy trong chu?ng ng?t ng?t.

Nh?ng nguyn nhn trn c?n xc ??nh s?m, nh?ng con hay m? c?n c?n ph?i tch kh?i ?n nh?t ring, b?i r?t kh lo?i b? ???c t?p tnh m? c?n nhau n?u n tr? thnh thi quen c?a ?n. Nh?ng con b? m? c?ng c?n ???c tch ring v dng xanhmetylen bi vo v?t m? c?n.

Giai ?o?n ny lin quan ch?t ch? ??n kh? n?ng sinh s?n c?a ?n g. Do v?y c?n ch ??n s?c kho? c?a ?n g v m?c ?? ??ng ??u cao th g vo ?? m?i t?t. G ???c v?n ??ng nhi?u s? tiu hao nhi?u n?ng l??ng do ? trnh ???c hi?n t??ng tch m?, ?nh h??ng t?i kh? n?ng sinh s?n. L??ng th?c ?n b? sung theo ph??ng th?c bn thm canh cho giai ?o?n ny b?ng kho?ng 60 80 % l??ng th?c ?n ? ph??ng th?c nui nh?t tu? theo ngu?n th?c ?n s?n c (cho ?n 2 b?a/ngy).

- K?t qu? cu?i cng c?a giai ?o?n ny l t? l? g ch?n vo ?? cao, s?c kho? t?t.

Nguồn bài viết: vietlinh.com.vn

Từ khóa: 

Nếu bạn không nhận ra mã, hãy thay thế hình ảnh khác

Thông tin liên hệ

Trang trại chăn nuôi gà ác Vĩnh Lộc.
Chuyên cung cấp:

Gà ác giống, gà ác hậu bị, gà ác thịt và trứng gà ác các loại.

Địa Chỉ:

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, T.Tiền Giang.

Điện Thoại:

KD - 0733.836030
Lộc - 0988.665.515

Liên Kết

Điện Thoại: (0273) 3.836.030 - Ngọc KD: 0938.885.015 (giờ hành chính)
Di Động: 0988.665.515 (Lộc)
Địa Chỉ: Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Sơ Đồ WebSite
Bản Quyền Thuộc Về © Gà ác Vĩnh Lộc
All Rights Reserved © 2013-2017
Thiết kế và phát triển bởi PHMEDIA
Chăn nuôi gà ác,chan nuoi ga ac,chan nuoi ga ac giong,chăn nuôi gà ác giống,ban ga ac tai tien giang,bán gà ác tại Tiền Giang,ky thuat chan nuoi ga ac,kỹ thuật chăn nuôi gà ác,gà ác chợ gạo,ga ac cho gao